Wieści KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
  1. Strona https://dniotwarte.eu została uruchomiona. Zapraszamy do zgłaszania swoich projektów.
  2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem...
  3. Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie...
  4. 22 lutego 2018 r. MRiRW opublikowało zmienioną wersję Podręcznika kwalifikowalności kosztów pomocy...
  5. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa...