Członkowie Związku

Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie LGD, które złożyło pisemną deklarację przystąpienia do Związku, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jego reprezentowania, oraz dołączyło do deklaracji odpis KRS.

Członkostwo Związku uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd. Tryb ten dotyczy zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających.

 

Członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD:

1.    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
2.    Lokalna Grupa Działania KOLD
3.    Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"
4.    Stowarzyszenie Długosz Królewski
5.    Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"
6.    Stowarzyszenie "Dolina Wełny"
7.    Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"
8.    Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
9.    Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"
10.  Stowarzyszenie "Solna Dolina"
11.  Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”
12.  Stowarzyszenie Światowid
13.  Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
14.  Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
15.  Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”
16.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią"
17.  Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Źródło”
18. Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
19. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior
20. Lider Zielonej Wielkopolski
21. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
22. „Między Ludźmi i Jeziorami”
23. Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
24. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia"
25. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
26. Stowarzysznie "Wspólnie dla Przyszłości"
27. Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"
28. Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
29. Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"