Rozwój lokalny kierowany przez społeczność daje możliwość rozwiązywania często specyficznych problemów

W sobotę, 21 września 2013 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania, którego organizatorem był Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskie, Wiceprzewodniczący w Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD. Wśród prelegentów Forum była m.in. Katarzyna Jórga, członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid, dyrektor Biura tego Stowarzyszenia.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz Forum – Poseł Andrzej Grzyb podkreślając duże znaczenie Lokalnych Grup Działania w aktywizowaniu i wspieraniu społeczności obszarów wiejskich w rozwoju aktywności gospodarczej oraz integracji mieszkańców obszaru działania danej LGD.

Głównym zakresem i funkcją Forum było przybliżenie członkom Wielkopolskich LGD jaka suma środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 przypadnie Lokalnym Grupom Działania.

Kontekst krajowy ram finansowych przybliżył Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił kwestię dzięki jakim funduszom może być finansowany rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS) oraz obszar jaki kwalifikuje się do płynącego z niego wsparcia.  

Kontekst europejski LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 omówił Zbigniew Fąfara -  przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, a bieżący stan prac przed ostatecznym głosowaniem nad WPR w Parlamencie Europejskim przedstawił poseł do PE Andrzej Grzyb, a wielkopolski kontekst regionalny w tym zakresie omówił Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Leader - metoda rozwoju lokalnego” to tematyka wystąpienia  Katarzyny Jórgi -  prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, członka Zarządu Stowarzyszenia Światowid. - CLLD daje nam możliwość realizacji potrzeb lokalnych i rozwiązywania często specyficznych problemów lokalnych poprzez działania oddolne, celowe i dokładnie ukierunkowania – mówi K. Jórga.