Międzyterytorialna współpraca LGD jako źródło wiedzy i doświadczeń

Wielkopolska Sieć LGD - Partner KSOW informuje, że 06.05.2019 r. podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Międzyterytorialna współpraca LGD jako źródło wiedzy i doświadczeń”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 972,51. Operacja mająca na celu wspieranie tworzenia sieci współpracy i podnoszenie wiedzy członków Wielkopolskiej Sieci LGD na temat wielofunduszowych LGD poprzez udział w wyjeździe studyjnym do LGD z Województwa Kujawsko – Pomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, w tym działalności gospodarczej.  

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.