Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD - realizowała operację pt.

„Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. 

Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD  „Kwiat lnu”. Członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazję zapoznać się działalnością Dolnośląskiej Sieci LGD, a także poszczególnych członków. W biurze LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w Karpaczu odbyła się prezentacja Karkonoskiej Marki Lokalnej, można było spróbować lokalnego piernika lub zaopatrzyć się w przedmioty rzemiosła artystycznego i rękodzieła certyfikowane jako Skarby Ducha Gór.  Wieczór członkowie spędzili w Western City w Karpaczu, miejsca ukazującego lokalną historię poszukiwaczy złota w konwencji westernowej. 19 września LGD z Wielkopolski uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, które przybliżały tradycje związane z lnem i tkactwem. Pani Teresa Sobala, członek zarządu LGD „Kwiat lnu” i stowarzyszenia „Tkacze śląscy” opowiadała o działalności LGD i jej członków na rzecz budowania tożsamości społeczności lokalnej i promowania lokalnych zasobów. Wielkim zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się warsztaty z malowania na lnie oraz tkania. Kolejnym przykładem wykorzystania historii i tradycji był pałac i folwark w Łomnicy, który był ostatnim punktem wizyty studyjnej.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.