Spotkanie w Międzychodzie

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Międzychodzie odbyło się kolejne spotkanie lokalnych grup działania  z Wielkopolski, zorganizowane przez Zarząd Wielkopolskiej Sieci LGD.

Zgodnie ze zwyczajem, członkowie Sieci korzystają z zaproszenia jednej z LGD. Tym razem gościny użyczyła LGD „Puszcza Notecka”. Spotkanie poprowadziła Prezes Zarządu Sieci Małgorzata Blok. Uczestników spotkania  powitał Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód Krzysztof Wolny, Skarbnik gminy i LGD Anna Andrałojć oraz wiceprezes LGD Irena Wojciechowska.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej omówiono sprawy bieżące. Największym zmartwieniem LGD jest obecnie przedłużający się proces weryfikacji i wypłaty środków beneficjentom, co może skutkować nieosiągnięciem wskaźników określonych w LSR w terminie narzuconym przez umowę ramową oraz utratą płynności finansowej LGD. Zarząd Sieci sygnalizował problem Samorządowi Województwa. Sieć przygotuje wspólnie jedno stanowisko w tej sprawie, zawierające propozycję zmian w tekście umowy ramowej oraz przepisach prawa.

Wiceprezes Zarządu Ireneusz Witkowski złożył sprawozdanie z pobytu na konferencji w Supraślu oraz Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD.

Poruszono również temat ewaluacji ex-post, ustalono termin Walnego Zebrania Członków Sieci, połączonego z kolejnym spotkaniem roboczym. Tym razem gościny udzieli LGD „Z Nami Warto”. Członkowie wymieni się również bieżącymi doświadczeniami.

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie „RODO w NGO” poświęcone ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych po 25 maja bieżącego roku. Szkolenie poprowadziła Katarzyna Sadło.