Debata w sprawie małych projektów

14 lipca 2011 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w ramach Formum Debadty Publicznej "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju" odbyło się spotkanie na temat: "Małe projekty - wielka sprawa. Stan wdrażania małych projektów oraz możliwości usprawniania ich realizacji."

W debacie udział wzięli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z całej Polski, jak również przedstawiciele beneficjentów małych projektów oraz przedstawiciele urzędów marszałkwskich.

Konferencję otworzył Szef Kancelarii Prezydenta, Jacek Michałowski.Pierwsza część spotkania dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie realizacji małych projektów. Następnie omówiono temat współpracy pomiędzy regionalnymi sieciami lokalnych grup działania. W trzeciej części przedstawiono program LEADER w perspektywie 2014-2020.

Wielkopolskę reprezentowało 8 osób:
Urszula Pużanowska - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"
Sylwia Świdzińska-Jachna  - Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Źródło"
Irena Wojciechowska  - Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"
Ireneusz Witkowski - Stowaryszenie "KOLD"
Anna Mądra - Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
Grzegorz Grzunka - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"
Katarzyna Jórga - Stowarzyszenie "Światowid"
oraz
Małgorzta Blok , główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.